Văn mẫu lớp 12

Phân tích lớp đối thoại giữa Trương Ba với những người trong gia đình và với Đế Thích Phân tích lớp đối thoại giữa Trương Ba với những người trong gia đình và với Đế Thích
Đề bài: Phân tích lớp đối thoại giữa Trương Ba với những người trong gia đình và với Đế Thích Bài làm Trong vở kịch hồn Trương Ba – da hàng thịt của tác giả Lưu Quang Vũ, nếu như đoạn hối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt đã chỉ ra những mâu thuẫn bất nhất giữa linh hồn và thể xác thì ở lớp [...]

Loading…