Văn mẫu lớp 12

So sánh tư tưởng Đất Nước trong Việt Bắc và trích đoạn Đất Nước  của Nguyễn Khoa Điềm So sánh tư tưởng Đất Nước trong Việt Bắc và trích đoạn Đất Nước  của Nguyễn Khoa Điềm
Đề bài: So sánh tư tưởng Đất Nước trong Việt Bắc (Tố Hữu) và trích đoạn Đất Nước (trường ca Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm) Bài làm Viết về chủ đề đất nước thì trong văn học Việt Nam có rất nhiều tác phẩm xuất sắc. Có những nhà thơ nổi tiếng với những bài thơ về chủ đề này như Tố Hữu nhưng c[...]
Phân tích nhân vật Mai  và chị Chiến | Làm văn mẫu Phân tích nhân vật Mai và chị Chiến | Làm văn mẫu
Đề bài: Phân tích nhân vật Mai (Rừng xà nu –Nguyễn Trung Thành) và chị Chiến (Những đứa con trong gia đình – Nguyễn Thi) để thấy vẻ đẹp tâm hồn và tinh thần cách mạng của người con gái Việt Nam trong kh&aa[...]
vẻ đẹp con người việt nam trong kháng chiến chống mĩ vẻ đẹp con người việt nam trong kháng chiến chống mĩ
Đề bài: Cảm nhận của anh (chị) về vẻ đẹp của con người Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước qua 2 nhân vật: Tnú (Rừng xà nu) và Việt (Những đứa con trong gia đình). Bài làm Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu n[...]

Loading…