Văn mẫu lớp 11

Phân tích bài thơ duyên của Xuân Diệu | văn mẫu Phân tích bài thơ duyên của Xuân Diệu | văn mẫu
Đề bài: “Giữa những bài thơ buồn của Xuân Diệu trước cách mạng tháng 8 hiện lên bài Thơ duyên rất hồn nhiên tươi mát yêu đời”. Qua bài thơ hãy trình bày cảm nhận của em về ý kiến [...]

Loading…