Văn mẫu lớp 10

Cảm Nhận Bài Thơ Quy Hứng Của Tác Giả Nguyễn Trung Ngạn Cảm Nhận Bài Thơ Quy Hứng Của Tác Giả Nguyễn Trung Ngạn
Đề Bài: Cảm Nhận Bài Thơ Quy Hứng Của Tác Giả Nguyễn Trung Ngạn Bài Làm Nguyễn Trung Ngạn  được biết đến là danh thần thời trần, với bối cảnh đi sứ sang Trung Quốc, với tình yêu quê hương đất nước sâu sắc đã là nền tảng cho bài thơ ” Hứng trở về” ra đời. Có thể nói tình yêu nồ[...]
Em Hãy Phân Tích Bài Thơ Tỏ Lòng (Thuật Hoài) Của Phạm Ngũ Lão Em Hãy Phân Tích Bài Thơ Tỏ Lòng (Thuật Hoài) Của Phạm Ngũ Lão
Đề bài: Em Hãy Phân Tích Bài Thơ Tỏ Lòng (Thuật Hoài) Của Phạm Ngũ Lão Bài Làm Trong thời kỳ phong kiến ở nước ta, triều đại nhà Trần đã ghi những dấu ấn đậm nét. Tiêu biểu là ba cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lẫy lừng, là triều đại mà hào khí Đông A được lan tỏa rộng khắp và còn truyền cảm[...]