Văn mẫu lớp 10

Cảm Nhận Bài Thơ Quy Hứng Của Tác Giả Nguyễn Trung Ngạn Cảm Nhận Bài Thơ Quy Hứng Của Tác Giả Nguyễn Trung Ngạn
Đề Bài: Cảm Nhận Bài Thơ Quy Hứng Của Tác Giả Nguyễn Trung Ngạn Bài Làm Nguyễn Trung Ngạn  được biết đến là danh thần thời trần, với bối cảnh đi sứ sang Trung Quốc, với tình yêu quê hương đất nước sâu sắc đã là nền tảng cho bài thơ ” Hứng trở về” ra đời. Có thể nói tình yêu nồ[...]

Loading…