VĂN MẪU THPT

Nét riêng trong giá trị nhân đạo của Chí Phèo và Hai đứa trẻ Nét riêng trong giá trị nhân đạo của Chí Phèo và Hai đứa trẻ
Đề bài: Nét riêng trong giá trị nhân đạo của Chí Phèo (Nam Cao) và Hai đứa trẻ (Thạch Lam) Bài làm Trước Cách mạng tháng 8, cả đất nước bao trùm một màu sắc đen tối, cuộc sống của nhân dân cực khổ, khó khăn lại thêm nhiều tầng áp bức bóc lột khiến họ có lúc rơi vào cảnh bần cùng, dưới đáy của xã hội[...]

Loading…