Sun, 12 / 2017 6:36 pm | admin

Đề bài: Hoàn Cảnh Sáng Tác Rừng Xà Nu | Ý Nghĩa Nhan Đề Rừng Xà Nu | Nguyễn Trung Thành

Bài làm

Nguyễn Trung Thành là nhà văn có nhiều duyên nợ với mảnh đất Tây Nguyên. Ông là người đầu tiên viết về vùng đất này cho đén nay ông vẫn là cây viết văn xuôi viết hay nhất về vùng đất ấy. Trong kháng hiến chống Pháp ông có đòng góp lớn cho văn học trong tiểu thuyết "Đất nước đứng lên" thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ta lại bắt gặp một truyện ngắn xuất sắc "Rừng Xà Nu".

Hoàn Cảnh Sáng Tác Rừng Xà Nu | Ý Nghĩa Nhan Đề Rừng Xà Nu

  • Hoàn cảnh sáng tác Rừng Xà Nu

Tác phẩm Rừng Xà Nu được sáng tác trong một hoàn cảnh khá đặc biệt vào 3/1965 thuỷ quân lục chiến của Mỹ ồ ạt đổ quân vào bái biển Chu Lai bắt đầu chộc chiến tranh Cục bộ ở miền Nam nước ta khi đó Nguyễn Trung Thành cùng với một nhân vật khác làm việc miệt mài ngày đêm để viết và in tạp chí văn nghệ quân giải phóng miền Trung Trung bộ.

Sau khi hoàn thành bài bút ký "Đường chúng ta đi" ông bắt đầu vào viết Rừng Xà Nu. Tác phẩm ra đời đúng vào thời điểm quan trọng của dân tộc , của Đất nước. Khi đó, nhân dân ta cần một bài Hịch đanh thép, hùng hồn để cổ vũ nhân dân đứng lên chiến đấu chống lại đế quốc Mỹ giành độc lâoj tự do cho dân tộc và "Rừng Xà Nu: có thể coi là một bài hịch như thế. Rừng Xà Nu như là một biểu tượng cho tinh thần bất khuất của đồng bào Tây Nguyên nói riêng hay của nhân dân nói chung trong hoàn cảnh kháng chiến chống Mỹ.

Loading...
  • Ý nghĩa nhan đề Rừng Xà Nu 

Nhan đề Rừng Xà Nu thể hiện dụng ý như thế của nàh văn Nguyễn Trung Thành đốiv ới các nhà văn đặc biệt là nhân vật có tài đặt tên cho "đứa co tinh thần" của mình là việc làm hết sức quan trọng. Tên của tác phẩm phải là chiếc "chìa khoá" giúp người đọcc so thể thâm nhập vào tác phẩm. Tác phẩm phải thể hiện được chủ đề, tư tưởng, thậm chí là linh hồn ở nhà văn gửi gắm qua đó vì vậy Rừng Xà Nu là hiện tượng trng tâm, xuyên suốt câu truyện và mang ý nghĩa khái quát. Cảm hứng chủ đạo và tạp nên không khí Tây Nguyên được khởi nguồn từ hình ảnh này.

  • Ý nghĩa cụ thể:

Cây Xà Nu là loài cây đặc thù tiêu biểu củ miền đất Tây Nguyên đât là cây khoẻ, giàu sức sốn có thể sinh sôi rất nhanh ngay cả với khí hậu vô cùn khắc ghiệt, người Tây Nguyên gắn bó mật rthieets với cây Xà Nu.

  • Ý Nghĩa biểu tượng:

Rừng Xà Nu biểu tượng sức sống mãnh liệt và tinh thần đấu tranh của nhân dân tây Nguyên nói riêng và người dân Việt Nam nói chúng. Cây xà nu ham ánh sáng mặt trời như con người khát khao áng sáng chân lý tìm đến sự tự do.Cây xà nu có sức sốg vững bền giống như con người quật khởi kiên cường trong đấu tranh cách mạng.

Nói tóm lại, Nguyễn Trung Thành không lựa chọn một cái tên nào khác mà quyết định đặt tên cho tác phẩm của mình là Rừng Xà Nu một nhan đề đặc sắc vừa mang ý nghĩa cụ thể vừa mang ý nghĩa tượng trưng.

>>>XEM THÊM:

Loading...
Spread the love
Bài viết cùng chuyên mục