Sun, 06 / 2018 11:25 am | thuylinh

Đề bài: Thuyết minh về chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của nhân dân ta

Bài làm

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 2/9/1969) là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, một danh nhân văn hóa thế giới.

Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước đang trong đêm dài nô lệ. Chế độ phong kiến thối nát, thực dân Pháp tràn vào xâm lược nước ta. Cuộc sống của người dân tăm tối, cực khổ.

Thực dân Pháp tràn vào nước ta đã tiến hành hàng loạt các chính sách áp bức, bóc lột, chúng sử dụng danh nghĩa khai hóa văn minh để cai trị, đầu độc dân ta bằng rượu cồn và ma túy. Thêm vào đó chế độ phong kiến dưới thời vua Khải Đinh bù nhìn, ham hư danh, vinh hoa phú quý bỏ rơi dân đen con đỏ, cả đất nước chìm trong cảnh lầm than. Những nhà trí thức yêu nước như Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu đều đã tìm đường cứu nước nhưng cuối cùng lại thất bại do chưa có phương pháp đúng đắn.

Loading...

Trong bối cảnh đó, năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành khi ấy mới 21 tuổi đã lên đường ra đi tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc trên con tàu La-tu-so To-re-vin tại bến cảng Nhà rồng. Trong 30 năm bôn ba, làm đủ mọi nghề để mưu sinh, Người đã đi qua biết bao dân tộc với những chế độ khác nhau như: Nga, Pháp, châu Phi. Hồ Chí Minh được tiếp cận với bản luận cương về các dân tộc và thuộc địa của Lê nin. Người đã thấy sự thành công của giai cấp vô sản trong cuộc cách mạng tháng 10 ở Nga. Người học hỏi và đã tìm ra được con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, đó là con đường cách mạng vô sản.

Thuyet-minh-ve-chu-tich-Ho-Chi-Minh-vi-dai-cua-nhan-dan-ta

Năm 1930, Người về Trung Quốc sát nhập 3 tổ chức Cộng sản đang cùng tồn tại trong nước là An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn, thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một mốc son chói lọi, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của đất nước Việt Nam. Năm 1941, Người chính thức bước chân về biên giới Việt Nam ở địa phận tỉnh Cao Bằng, qua cột mốc 108 sau 30 năm bôn ba khắp các châu lục trên thế giới. Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh mà các cuộc đấu tranh của nhân dân ta đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác và đỉnh điểm là cuộc Cách mạng tháng 8/1945 ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Tiếp đến cũng nhờ sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, dân tộc ta đã thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1954. Tất cả những thắng lợi to lớn của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đều có công lao to lớn Bác.

Cả một cuộc đời của Hồ Chí Minh đã dành hết cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Người đấu tranh và hy sinh cho dân tộc Việt Nam.

Không chỉ cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, nhân cách và đạo đức, tác phong của Hồ Chí Minh cũng là những bài học sáng soi cho mọi thế hệ. Người từng nói mong ước lớn nhất của Người là cho mọi người dân Việt Nam ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Người quan tâm sâu sắc đến tất cả các thế hệ từ trẻ thơ đến người già, phụ nữ, thanh niên.

Những đóng góp to lớn của Bác đã góp phần làm nên đất nước Việt Nam ngày nay. Hồ Chí Minh là chủ tịch vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Người mãi sống trong sự nghiệp của đất nước ta. Vẻ đẹp trong lí tưởng, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, nhân cách của Người là tấm gương sáng soi cho mọi thế hệ hôm nay học tập.

Loading...
Spread the love
Bài viết cùng chuyên mục