tiếng hát con tàuTìm theo từ khóa: 

Soạn Bài Tiếng Hát Con Tàu 12 Của Chế Lan Viên / Văn Mẫu Soạn Bài Tiếng Hát Con Tàu 12 Của Chế Lan Viên / Văn Mẫu
Đề bài: Soạn Bài Tiếng Hát Con Tàu 12 Của Chế Lan Viên / Văn Mẫu Bài Làm Câu 1. Hình ảnh con tàu và Tây Bắc ngoài ý nghĩa cụ thể còn có ý nghĩa biểu tượng. Hãy đọc kỹ bài thơ để hiểu được ý nghĩa biểu tượng đó. Căn cứ vào nội dung bài thơ, hãy cắt nghĩa nhan đề 4 câu đề từ? Ý nghĩa biểu t[...]

Loading…