tiềnTìm theo từ khóa: 

Tiền Không Phải Là Tất Cả Nhưng Không Có Tiền Thì Không Có Tất Cả Tiền Không Phải Là Tất Cả Nhưng Không Có Tiền Thì Không Có Tất Cả
Đề Bài: Nghị luận về câu nói Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì không có tất cả của Trần Quang Thắng? Bài Làm “Không tiền thì cạp đất mà ăn à?” chắc chắn là câu nói thực tế đến mức nhiều người nghi ngại về nó nhưng chẳng ai phủ nhận nó. Bởi thực tế nói một cách [...]

Loading…