thơTìm theo từ khóa: 

Phân Tích 50 Câu Thơ Đầu Bài Thơ Đất Nước Của Nguyễn Khoa Điềm Phân Tích 50 Câu Thơ Đầu Bài Thơ Đất Nước Của Nguyễn Khoa Điềm
Đề bài: Phân tích 50 câu thơ đầu bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm Bài Làm Trong chủ đề về đất nước của văn học Việt Nam hiện đại có rất nhiều tác phẩm nổi lên và được văn đàn đón nhận như Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc, Hòn đất của Anh Đức, Nhớ con sông quê hương của Tế Hanh, Tiếng h[...]
Phân Tích Đoạn Trích Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ | Văn mẫu Phân Tích Đoạn Trích Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ | Văn mẫu
Đề bài: Phân tích đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ Bài Làm Trong bối cảnh xã hội loạn lạc, chế độ phong kiến mục ruỗng, bờ cõi bị xâm lấn, tình cảnh phân li tiễn biệt diễn ra ở người người nhà nhà. Tác phẩm Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn ra đời trong bối cảnh đó đã thể hiện rõ nét t[...]
Phân Tích Bài Thơ Thuật Hoài Lớp 10 Của Phạm Ngũ Lão Phân Tích Bài Thơ Thuật Hoài Lớp 10 Của Phạm Ngũ Lão
Đề bài: Phân Tích Bài Thơ Thuật Hoài Lớp 10 Của Phạm Ngũ Lão Bài Làm Trong thời đại nhà Trần chiến công hiển hách, Phạm Ngũ Lão là một vị tướng tài bên cạnh nhà vua, là một trợ thủ đắc lực thao lược cả văn võ nhưng có xuất thân và phong cách sống bình dị. Ông là một người có lòng trung quân ái quốc,[...]
Phân Tích Tác Phẩm Độc Tiểu Thanh Kí Của Tác Giả Nguyễn Du Phân Tích Tác Phẩm Độc Tiểu Thanh Kí Của Tác Giả Nguyễn Du
Đề bài: Phân Tích Tác Phẩm Độc Tiểu Thanh Kí Của Tác Giả Nguyễn Du Bài làm Có một nàng Tiểu Thanh của Trung Quốc cũng tài sắc như nàng Thúy Kiều, tuy nhiên số phận của nàng thì bạc bẽo và bạc mệnh hơn, nàng đã ra đi dù cho tài năng cùng đức hạnh là những tài sản đáng quý của thế gian. Đại thi hào Ng[...]

Loading…