Soạn bài Ông đồ của Vũ Đình LiênTìm theo từ khóa: 

Soạn bài Ông đồ của Vũ Đình Liên Soạn bài Ông đồ của Vũ Đình Liên
Đề bài: Soạn bài Ông đồ của Vũ Đình Liên Bài làm Câu 1. Phân tích hình ảnh ông đồ ngồi viết chữ nho ngày Tết trong hai khổ thơ đầu và hình ảnh của chính ông trong hai khổ thơ 3 và 4. Hãy so sánh để làm rõ sự khác nhau giữa hai hình ảnh đó. Sự khác nhau này gợi cho người đọc những cảm xúc [...]

Loading…