nguyễn đình thiTìm theo từ khóa: 

Soạn Bài Đất Nước Lớp 12 Của Nguyễn Đình Thi / Làm Văn Mẫu Soạn Bài Đất Nước Lớp 12 Của Nguyễn Đình Thi / Làm Văn Mẫu
Đề bài: Soạn Bài Đất Nước Lớp 12 Của Nguyễn Đình Thi / Làm Văn Mẫu Bài Làm Câu 1. Theo anh chị, nên chia bài thơ làm mấy phần? Nêu ý chính của mỗi phần và giải thích mối quan hệ giữa các phần. Có thể chia bài thơ thành 2 phần: Phần 1. Từ đầu đến “Những buổi ngày xưa vọng nói về”. Hình ảnh[...]
Bình Giảng Khổ Thơ Sáng Chớm Lạnh Trong Lòng Hà Nội… / Đất Nước Bình Giảng Khổ Thơ Sáng Chớm Lạnh Trong Lòng Hà Nội… / Đất Nước
Đề bài: Bình Giảng Khổ Thơ Sáng Chớm Lạnh Trong Lòng Hà Nội … Trong Bài Đất Nước Của Nguyễn Đình Thi “Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội Những phố dài xao xác hơi may” “Người ra đi đầu không ngoảnh lại Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy” Bài Làm Trong bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Đình Thi có một đoạ[...]
Phân Tích Bài Thơ Đất Nước Lớp 12 Của Nguyễn Đình Thi | Văn Mẫu Phân Tích Bài Thơ Đất Nước Lớp 12 Của Nguyễn Đình Thi | Văn Mẫu
Đề bài: Phân Tích Bài Thơ Đất Nước Lớp 12 Của Nguyễn Đình Thi | Văn Mẫu Bài Làm Trong chủ đề về đất nước Việt Nam, có rất nhiều tác phẩm thơ, văn xuôi đặc sắc đi sâu vào lòng người đọc, trong số đó không thể không kể đến tác phẩm Đất nước của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Bài thơ Đất nước được nhà thơ vi[...]
So Sánh Hai Bài Đất Nước Của Nguyễn Khoa Điềm Và Nguyễn Đình Thi So Sánh Hai Bài Đất Nước Của Nguyễn Khoa Điềm Và Nguyễn Đình Thi
Đề Bài: Anh Chị Hãy So Sánh Hai Bài Đất Nước Của Nguyễn Khoa Điềm Và Nguyễn Đình Thi Bài Làm Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu. Nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về mình mẹ lặng im…(Tạ Hữu Yên). Mỗi nhà thơ có một cách định nghĩa về Đất Nước vã mã[...]

Loading…