nguyễn bỉnh khiêmTìm theo từ khóa: 

Phân Tích Bài Thơ Nhàn Của Nguyễn Bỉnh Khiêm | Văn Mẫu Phân Tích Bài Thơ Nhàn Của Nguyễn Bỉnh Khiêm | Văn Mẫu
Đề bài: Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Bài Làm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm xưa nay nổi tiếng là người học rộng tài cao, có hiểu biết uyên thâm. Ông đã từng làm quan trong triều song vì những lục đục chốn quan trường mà cáo quan, xin về ở ẩn. Đây cũng là lúc những tác phẩm [...]

Loading…