nghị luận văn họcTìm theo từ khóa: 

Giải Thích Câu Nói Non Sông Việt Nam Có Trở Nên Tươi Đẹp Hay Không… Giải Thích Câu Nói Non Sông Việt Nam Có Trở Nên Tươi Đẹp Hay Không…
Đề bài: Giải thích câu nói của Bác Hồ: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Bài Làm Là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt[...]
Nêu Suy Nghĩ Của Em Về Mối Quan Hệ Giữa Học Và Hành | Văn Mẫu Nêu Suy Nghĩ Của Em Về Mối Quan Hệ Giữa Học Và Hành | Văn Mẫu
Đề bài: Nêu Suy Nghĩ Của Em Về Mối Quan Hệ Giữa Học Và Hành Bài Làm Ca dao dân ca có câu: “Học là học để mà hành Vừa hành vừa học mới thành người khôn”. Ngay từ xa xưa, từ trong thời kỳ phong kiến nho giáo lễ nghĩa, thì ca dao dân ca đã xuất hiện những câu nói về việc học và hành của con[...]
Giải Thích Và Chứng Minh Câu Tục Ngữ Một Cây Làm Chẳng Nên Non Ba Cây Chụm Lại Nên Hòn Núi Cao Giải Thích Và Chứng Minh Câu Tục Ngữ Một Cây Làm Chẳng Nên Non Ba Cây Chụm Lại Nên Hòn Núi Cao
Đề bài: Giải Thích Và Chứng Minh Câu Tục Ngữ Một Cây Làm Chẳng Nên Non Ba Cây Chụm Lại Nên Hòn Núi Cao Bài Làm “Một hòn đắp chẳng lên non Ba hòn đắp lại nên cồn Thái Sơn” Trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam, có rất nhiều câu nói về sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa người với người. [...]
Nghị Luận Về Câu Nói Của Bác Hồ Có Tài Mà Không Có Đức Là Người Vô Dụng Nghị Luận Về Câu Nói Của Bác Hồ Có Tài Mà Không Có Đức Là Người Vô Dụng
Đề bài: Nghị luận về câu nói của Bác Hồ Có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó Bài Làm Trong tất cả những điều răn dạy của Bác, có một câu nói mà người người vẫn thường sử dụng để nhắc nhở nhau “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà khô[...]

Loading…