một điều nhịn chín điều lànhTìm theo từ khóa: 

Bình Luận Câu Tục Ngữ Một Điều Nhịn Là Chín Điều Lành Bình Luận Câu Tục Ngữ Một Điều Nhịn Là Chín Điều Lành
Đề bài: Bình Luận Câu Tục Ngữ Một Điều Nhịn Là Chín Điều Lành Bài Làm “Một điều nhịn chín điều lành” vẫn là câu thành ngữ được dùng rất nhiều khi giáo dục về đức tính của con người. Nhẫn nhịn là một đức tính mà không phải ai cũng làm được. Một điều nhịn chín điều lành có thể hiểu là chỉ c[...]
Nghị Luận Xã Hội Về Một Điều Nhịn Chín Điều Lành | Văn Mẫu Nghị Luận Xã Hội Về Một Điều Nhịn Chín Điều Lành | Văn Mẫu
Đề Bài: Nghị Luận Xã Hội Về Một Điều Nhịn Chín Điều Lành | Văn Mẫu Bài Làm Không thể phủ nhận rằng những câu nói hay được đúc kết từ bấy lâu nay truyền từ đời này sang đời khác lại có sức mạnh vô cùng lớn lao đối với giới trẻ và cả những mầm non tương lai đất nước. Bắt đầu từ lời ru của bà, câu thơ [...]

Loading…