học vấnTìm theo từ khóa: 

Học Vấn Có Những Chùm Rễ Đắng Cay Nhưng Hoa Quả Lại Ngọt Ngào Học Vấn Có Những Chùm Rễ Đắng Cay Nhưng Hoa Quả Lại Ngọt Ngào
Đề bài: Giải thích câu nói Học vấn có những chùm rễ đắng cay nhưng hoa quả lại ngọt ngào. Bài Làm Không có con đường nào là con đường nào dẫn đến thành công mà trải đầy hoa hồng hết. Con đường học vấn lại càng là một con đường nhiều chông gai thử thách hơn nữa. Ngạn ngữ có câu “Học vấn có[...]

Loading…