học đi đôi với hànhTìm theo từ khóa: 

Nêu Suy Nghĩ Của Em Về Mối Quan Hệ Giữa Học Và Hành | Văn Mẫu Nêu Suy Nghĩ Của Em Về Mối Quan Hệ Giữa Học Và Hành | Văn Mẫu
Đề bài: Nêu Suy Nghĩ Của Em Về Mối Quan Hệ Giữa Học Và Hành Bài Làm Ca dao dân ca có câu: “Học là học để mà hành Vừa hành vừa học mới thành người khôn”. Ngay từ xa xưa, từ trong thời kỳ phong kiến nho giáo lễ nghĩa, thì ca dao dân ca đã xuất hiện những câu nói về việc học và h[...]

Loading…