đứcTìm theo từ khóa: 

Nghị Luận Về Câu Nói Của Bác Hồ Có Tài Mà Không Có Đức Là Người Vô Dụng Nghị Luận Về Câu Nói Của Bác Hồ Có Tài Mà Không Có Đức Là Người Vô Dụng
Đề bài: Nghị luận về câu nói của Bác Hồ Có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó Bài Làm Trong tất cả những điều răn dạy của Bác, có một câu nói mà người người vẫn thường sử dụng để nhắc nhở nhau “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có[...]

Loading…