đặng trần cônTìm theo từ khóa: 

Phân Tích Đoạn Trích Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ | Chinh Phụ Ngâm Phân Tích Đoạn Trích Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ | Chinh Phụ Ngâm
Đề bài: Phân tích đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ của tác giả Đặng Trần Côn. Bài Làm Trong bối cảnh xã hội loạn lạc, chế độ phong kiến mục ruỗng, bờ cõi bị xâm lấn, tình cảnh phân li tiễn biệt diễn ra ở người người nhà nhà. Tác phẩm Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn ra đời [...]

Loading…