cày đồng đang buổi ban trưaTìm theo từ khóa: 

Cày Đồng Đang Buổi Ban Trưa – Mồ Hôi Thánh Thót Như Mưa Ruộng Cày Cày Đồng Đang Buổi Ban Trưa – Mồ Hôi Thánh Thót Như Mưa Ruộng Cày
Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao Cày đồng đang buổi ban trưa – Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày – Ai ơi bưng bát cơm đầy – Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Bài Làm Ca dao tục ngữ Việt Nam, mỗi câu mỗi bài đều là những bài học, những lời răn dạy ý nghĩa về [...]

Loading…