biểu cảmTìm theo từ khóa: 

Phân Tích Bài Thơ Cảnh Khuya Của Tác Giả Hồ Chí Minh Phân Tích Bài Thơ Cảnh Khuya Của Tác Giả Hồ Chí Minh
Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ Cảnh khuya của tác giả Hồ Chí Minh (Bài phân tích văn của bạn Nguyễn Kim Nhài) BÀI LÀM Năm 1947, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của chúng ta đang diễn ra đầy thử thách và bi thương, vị cha già của dân tộc Việt Nam tại chiến khu Việt Bắc vẫn gửi gắm tình yêu với[...]

Loading…