bác hồTìm theo từ khóa: 

Giải Thích Câu Nói Non Sông Việt Nam Có Trở Nên Tươi Đẹp Hay Không… Giải Thích Câu Nói Non Sông Việt Nam Có Trở Nên Tươi Đẹp Hay Không…
Đề bài: Giải thích câu nói của Bác Hồ: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Bài Làm Là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt[...]
Nghị Luận Về Câu Nói Của Bác Hồ Có Tài Mà Không Có Đức Là Người Vô Dụng Nghị Luận Về Câu Nói Của Bác Hồ Có Tài Mà Không Có Đức Là Người Vô Dụng
Đề bài: Nghị luận về câu nói của Bác Hồ Có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó Bài Làm Trong tất cả những điều răn dạy của Bác, có một câu nói mà người người vẫn thường sử dụng để nhắc nhở nhau “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà khô[...]

Loading…