8 câu thơTìm theo từ khóa: 

Phân Tích Tác Phẩm Độc Tiểu Thanh Kí Của Tác Giả Nguyễn Du Phân Tích Tác Phẩm Độc Tiểu Thanh Kí Của Tác Giả Nguyễn Du
Đề bài: Phân Tích Tác Phẩm Độc Tiểu Thanh Kí Của Tác Giả Nguyễn Du Bài làm Có một nàng Tiểu Thanh của Trung Quốc cũng tài sắc như nàng Thúy Kiều, tuy nhiên số phận của nàng thì bạc bẽo và bạc mệnh hơn, nàng đã ra đi dù cho tài năng cùng đức hạnh là những tài sản đáng quý của thế gian. Đại[...]

Loading…