Soạn văn lớp 9

Soạn bài Sang thu của Hữu Thỉnh | Làm văn mẫu Soạn bài Sang thu của Hữu Thỉnh | Làm văn mẫu
Đề bài: Soạn bài Sang thu của Hữu Thỉnh Bài làm Câu 1. Sự biến đổi của đất trời sang thu được Hữu Thỉnh cảm nhận bắt đầu từ đâu và gợi tả qua những hình ảnh, hiện tượng gì? Sự biến đổi của đất trời sang thu được Hữu T[...]
Soạn bài Ánh trăng của Nguyễn Duy | Văn mẫu Soạn bài Ánh trăng của Nguyễn Duy | Văn mẫu
Đề bài: Soạn bài Ánh trăng của Nguyễn Duy Bài làm Câu 1. Em có nhận xét gì về bố cục của bài thơ? Ánh trăng có sự kết hợp giữa tự sự với trữ tình. Trong dòng diễn biến của thời gian, sự việc, đ&a[...]
Soạn bài Lặng lẽ Sapa | Làm văn mẫu Soạn bài Lặng lẽ Sapa | Làm văn mẫu
Đề bài: Soạn bài Lặng lẽ Sapa Bài làm Câu 1. Truyện được trần thuật theo điểm nhìn và ý nghĩ của nhân vật nào? Tác dụng của cách trần thuật ấy trong việc khắc họa nhân vật chính và thể [...]
Soạn bài Đồng chí | Làm văn mẫu Soạn bài Đồng chí | Làm văn mẫu
Đề bài: Soạn bài Đồng chí Bài làm Câu 1. Dòng thơ thứ bảy có gì đặc biệt? Mạch cảm xúc và suy nghĩ trong bài thơ được triển khai thế nào trước và sau dòng thơ đó? Dòng thơ[...]
Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá
Đề bài: Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá Bài làm Câu 1. Bài thơ được triển khai theo trình tự chuyến ra khơi của đoàn thuyền đánh cá. Dựa vào trình tự ấy, em hãy tìm bố cục của bài thơ. Hãy nêu thời gian và không gian được miêu tả trong bài thơ. Bố cục của bài thơ bao gồm 3 đoạn: Đoạn 1. Hai khổ thơ đầu[...]
Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Đề bài: Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính Bài làm Câu 1. Nhan đề bài thơ có gì khác lạ? Một hình ảnh nổi bật trong bài thơ là những chiếc xe không kính. Vì sao có thể nói hình ảnh ấy là độc đáo? Nhan đề bài thơ có hai điểm đặc biệt ở hai vế. Vế thứ nhất là “bài thơ”, rõ ràng rằng dù tác giả[...]
Soạn bài Làng của Kim Lân | Làm văn mẫu Soạn bài Làng của Kim Lân | Làm văn mẫu
Đề bài: Soạn bài Làng của Kim Lân Bài làm Câu 1. Truyện ngắn Làng đã xây dựng được một tình huống truyện làm bộc lộ sâu sắc tình yêu làng quê và lòng yêu nước [...]

Loading…