Soạn văn lớp 12

Soạn Bài Đò Lèn Ngữ Văn 12 Của Nguyễn Duy / Văn Mẫu Soạn Bài Đò Lèn Ngữ Văn 12 Của Nguyễn Duy / Văn Mẫu
Đề bài: Soạn Bài Đò Lèn Ngữ Văn 12 Của Nguyễn Duy / Văn Mẫu Bài Làm Câu 1. Trong bài thơ, cái tôi của tác giả thủa nhỏ được tái hiện như thế nào? Nét quen thuộc và mới mẻ trong cách nhìn của tác giả về chính mình trong quá khứ? Cái tôi của tác giả thuở nhỏ được tái hiện qua những nét hồn [...]
Soạn Bài Tiếng Hát Con Tàu 12 Của Chế Lan Viên / Văn Mẫu Soạn Bài Tiếng Hát Con Tàu 12 Của Chế Lan Viên / Văn Mẫu
Đề bài: Soạn Bài Tiếng Hát Con Tàu 12 Của Chế Lan Viên / Văn Mẫu Bài Làm Câu 1. Hình ảnh con tàu và Tây Bắc ngoài ý nghĩa cụ thể còn có ý nghĩa biểu tượng. Hãy đọc kỹ bài thơ để hiểu được ý nghĩa biểu tượng đó. Căn cứ vào nội dung bài thơ, hãy cắt nghĩa nhan đề 4 câu đề từ? Ý nghĩa biểu tượng của co[...]
Soạn Bài Việt Bắc Ngữ Văn 12 Của Tác Giả Tố Hữu / Văn Mẫu Soạn Bài Việt Bắc Ngữ Văn 12 Của Tác Giả Tố Hữu / Văn Mẫu
Đề bài: Soạn Bài Việt Bắc Ngữ Văn 12 Của Tác Giả Tố Hữu / Văn Mẫu Bài Làm Câu 1. Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ và phân tích sắc thái tâm trạng, lối đối đáp của nhân vật trữ tình trong đoạn trích? Bài thơ Việt Bắc được nhà thơ tố Hữu sáng tác vào tháng 10 năm 1954 sau khi sự kiện chiến thắng Điện Bi[...]
Soạn Bài Đất Nước Lớp 12 Của Tác Giả Nguyễn Khoa Điềm / Văn Mẫu Soạn Bài Đất Nước Lớp 12 Của Tác Giả Nguyễn Khoa Điềm / Văn Mẫu
Đề bài: Soạn Bài Đất Nước Lớp 12 Của Tác Giả Nguyễn Khoa Điềm / Văn Mẫu Bài Làm Câu 1: Đoạn trích thể hiện sự cảm nhận và lý giải của Nguyễn Khoa Điềm về đất nước. Hãy chia bố cục, gọi tên nội dung trữ tình từng phần và tìm hiểu trình tự triển khai mạch suy nghĩ và cảm xúc của tác giả. >> XEM [...]
Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Ngữ Văn Lớp 12 Của Hồ Chí Minh Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Ngữ Văn Lớp 12 Của Hồ Chí Minh
Đề bài: Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Ngữ Văn Lớp 12 Của Hồ Chí Minh Bài Làm Câu 1: Nêu bố cục của bản Tuyên ngôn đọc lập? Đoạn 1: Từ đầu đến không ai chối cãi được): Cơ sở pháp lý và chính nghĩa của bản Tuyên ngôn. Đoạn 2: (tiếp đến phải được độc lập): Tố cáo tội ác của thực dân Pháp. Đoạn 3: (còn l[...]

Loading…