Soạn văn lớp 11

Hướng Dẫn Soạn Bài Chí Phèo Lớp 11 Của Nam Cao / Tài Liệu Văn Hướng Dẫn Soạn Bài Chí Phèo Lớp 11 Của Nam Cao / Tài Liệu Văn
Đề bài: Hướng Dẫn Soạn Bài Chí Phèo Lớp 11 Của Nam Cao / Tài Liệu Văn Bài Làm Câu 1. Cách vào truyện của Nam Cao độc đáo như thế nào? Hãy nêu ý nghĩa tiếng chửi của nhân vật Chí Phèo trong đoạn mở đầu thiên truyện. Cách vào truyện của Nam Cao độc đáo ở chỗ nó bắt đầu bằng tiếng chửi của n[...]
Soạn Bài Câu Cá Mùa Thu Lớp 11 Của Nguyễn Khuyến / Văn Mẫu Soạn Bài Câu Cá Mùa Thu Lớp 11 Của Nguyễn Khuyến / Văn Mẫu
Đề Bài: Soạn Bài Câu Cá Mùa Thu Lớp 11 Của Nguyễn Khuyến / Văn Mẫu Bài Làm Câu 1. Điểm nhìn cảnh thu của tác giả có gì đặc sắc? Từ điểm nhìn ấy, nhà thơ đã bao quát cảnh thu như thế nào? Cảnh vật được nhà thơ đón nhận từ gần đến xa, từ thấp đến cao rồi từ cao xuống thấp, từ xa trở lại gần, từ một kh[...]

Loading…