Soạn văn lớp 11

Soạn bài Tình yêu và thù hận Soạn bài Tình yêu và thù hận
Đề bài: Tình yêu và thù hận Bài làm Câu 1. Đoạn trích có 16 lời thoại. 6 lời thoại đầu có gì khác biệt với những lời thoại sau? Hình thức của các lời thoại đó là gì? 6 lời thoại đầu là lời độc thoại của hai nhân vật chính. Rô mê ô và Giu li ét bộc lộ tình cảm của mình một cách hết sức tự [...]
Soạn bài Chiếu cầu hiền Soạn bài Chiếu cầu hiền
Đề bài: Soạn bài Chiếu cầu hiền Bài làm Câu 1. Anh chị hãy cho biết bài chiếu gồm có mấy phần và nội dung của mỗi phần. Từ đó, hãy khái quát nội dung chính của một văn bản “cầu hiền”. Bài chiếu gồm có 3 phần: Phần mở đầu: từ đầu đến “ý trời sinh ra người hiền vậy”. Nêu vấn đề về vai trò,[...]
Soạn bài Vào phủ chúa Trịnh Soạn bài Vào phủ chúa Trịnh
Đề bài: Soạn bài Vào phủ chúa Trịnh Bài làm Câu 1. Quang cảnh trong phủ chúa được miêu tả như thế nào? Cung cách sinh hoạt trong phủ chúa ra sao? Những quan sát, ghi nhận này nói lên cách nhìn, thái độ của Lê Hữu Trác đối với cuộc sống nơi phủ chúa như thế nào? Quang cảnh trong phủ chúa được miêu tả[...]
Soạn bài Bài ca ngắn đi trên bãi cát Soạn bài Bài ca ngắn đi trên bãi cát
Đề bài: Soạn bài Bài ca ngắn đi trên bãi cát Bài làm Câu 1. Phân tích ý nghĩa tượng trưng của các yếu tố tả thực hình ảnh người đi trên bãi cát. Những yếu tố tả thực hình ảnh người đi trên bãi cát là: Hình ảnh bãi cát dài được lặp đi lặp lại trong bài thơ. Bãi cát ấy gợi cho người đọc liên tưởng tới[...]
Soạn bài Bài ca phong cảnh Hương Sơn Soạn bài Bài ca phong cảnh Hương Sơn
Đề bài: Soạn bài Bài ca phong cảnh Hương Sơn Bài làm Câu 1. Mở đầu Bài ca phong cảnh Hương Sơn là câu thơ “Bầu trời cảnh Bụt”. Anh chị hiểu câu này như thế nào? Câu này gợi cảm hứng gì cho cả bài hát nói? Không khí tâm linh của cảnh Hương Sơn thể hiện ở những câu thơ nào? Mở đầu Bài ca phong cảnh Hư[...]
Soạn bài Xin lập khoa luật Soạn bài Xin lập khoa luật
Đề bài: Soạn bài Xin lập khoa luật Bài làm Câu 1. Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm những lĩnh vực nào? Ông đã giới thiệu việc thực hành luật pháp ở các nước phương Tây ra sao? Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm: “kỉ cương, uy quyền, chính lệnh của quốc gia, trong đó tam cương ngũ thường ch[...]
Soạn bài Chạy giặc Soạn bài Chạy giặc
Đề bài: Soạn bài Chạy giặc Bài làm Câu 1. Cảnh đất nước và nhân dân khi giặc Pháp đến xâm lược được miêu tả như thế nào? Phân tích nét đặc sắc trong ngòi bút tả thực của tác giả. Cảnh đất nước khi giặc Pháp đến xâm lược (Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây – Một bàn cờ thế phút sa tay) và nhân dân[...]
Soạn bài Lưu biệt khi xuất dương | Văn mẫu Soạn bài Lưu biệt khi xuất dương | Văn mẫu
Đề bài: Soạn bài Lưu biệt khi xuất dương Bài làm Câu 1. Đọc Tiểu dẫn, chú ý bối cảnh lịch sử của đất nước và những ảnh hưởng từ nước ngoài để hiểu bài thơ. Bài thơ ra đời trong bối cảnh lịch sử đặc biệt. Đó[...]
Soạn bài Lai tân Soạn bài Lai tân
Đề bài: Soạn bài Lai tân Bài làm Câu 1. Trong ba câu đầu, bộ máy quan lại ở Lai Tân đã được miêu tả như thế nào? Ban trưởng, cảnh trưởng, huyện trưởng có làm đúng chức năng của những người đại diện cho pháp luật không? Bộ máy quan lại ở Lai Tân được miêu tả với mỗi người một công việc. Đầu tiên là b[...]
Soạn bài Bài ca ngất ngưởng Soạn bài Bài ca ngất ngưởng
Đề bài: Soạn bài Bài ca ngất ngưởng Bài làm Câu 1. Trong văn bản, từ “ngất ngưởng” được sử dụng mấy lần? Anh chị hãy xác định nghĩa của từ “ngất ngưởng” qua các văn cảnh sử dụng đó. Ngoài nhan đề thì trong văn bản từ “ngất ngưởng” được sử dụng 4 lần trong các khổ thơ. Từ ngất ngưởng thứ nhất được dù[...]

Loading…