Soạn văn lớp 10

Soạn bài Tỏ lòng (Thuật hoài) Soạn bài Tỏ lòng (Thuật hoài)
Đề bài: Soạn bài Tỏ lòng (Thuật hoài) Bài làm Câu 1: Chỉ ra điểm khác nhau giữa câu thơ đầu trong nguyên tác chữ Hán (qua phần dịch nghĩa) với câu thơ dịch. Có gì đáng lưu ý về không gian, thời gian trong đó con người xuất hiện? Con người ở đây mang tư thế, dáng vóc như thế nào? Câu thơ đ[...]
Hướng Dẫn Soạn Bài Cảm Xúc Mùa Thu Lớp 10 Của Đỗ Phủ Hướng Dẫn Soạn Bài Cảm Xúc Mùa Thu Lớp 10 Của Đỗ Phủ
Đề bài: Hướng Dẫn Soạn Bài Cảm Xúc Mùa Thu Lớp 10 Của Đỗ Phủ Bài Làm “Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm, Vu sơn, Vu giáp khí tiêu sâm. Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng, Tái thượng phong vân tiếp địa âm. Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ, Cô chu nhất hệ cố viên tâm. Hàn y xứ xứ thôi đao xích, Bạch Đ[...]

Loading…