Soạn văn lớp 10

Soạn bài Hồi trống cổ thành Soạn bài Hồi trống cổ thành
Đề bài: Soạn bài Hồi trống cổ thành Bài làm Câu 1. Tại sao Trương Phi nổi giận định đâm chết Quan Công? Trương Phi trong Tam quốc diễn nghĩa là một con người ngay thẳng, chính trực, một chàng trai nóng giận nhưng chân thành thật thà, yêu ghét rõ ràng, không thể chấp nhận được sự phản bội,[...]
Soạn bài Lầu Hoàng Hạc Soạn bài Lầu Hoàng Hạc
Đề bài: Soạn bài Lầu Hoàng Hạc Bài làm Câu 1.  Nhan đề bài thơ là Lầu Hoàng Hạc nhưng ngoài sự xác định vị trí của lầu Hoàng Hạc ở “nơi đây”, toàn bài không nói gì về “lầu” cả. Vậy thì dụng ý của tác giả là gì? Lầu Hoàng Hạc không phải là một bài thơ miêu tả, nói về cái lầu mà thông qua đây, điều mà[...]
Soạn bài Đọc Tiểu Thanh kí Soạn bài Đọc Tiểu Thanh kí
Đề bài: Soạn bài Đọc Tiểu Thanh kí Bài làm Câu 1. Vì sao Nguyễn Du lại đồng cảm với số phận của Tiểu Thanh? Tiểu Thanh là người con gái có sắc có tài, nàng không những có một vẻ đẹp khiến nhiều người con trai say đắm mà còn có khả năng thơ phú văn chương. Thế nhưng chữ tài đi với chữ tai một vần, cu[...]
Soạn bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ Soạn bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
Đề bài: Soạn bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ Bài làm Câu 1. Các yếu tố ngoại cảnh thể hiện tâm trạng người chinh phụ: Ngọn đèn: ngọn đèn là vật đồng hành cùng người chinh phụ đêm đêm khi thao thức trong nỗi cô đơn và nhớ người chinh phu. Ngọn đèn vừa là người bạn lại vừa là chứng nhân rõ né[...]
Soạn bài Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi Soạn bài Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi
Đề bài: Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi Bài làm Câu 1. Khi miêu tả cảnh ngày hè, tác giả đã sử dụng một loạt các động từ: đùn đùn, giương, phun, tiễn (Hòe lục đùn đùn tán rợp dương – Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ – Hồng liên trì đã tiễn mùi hương). Tất cả những từ này đã gợi lên sự sinh s[...]
Soạn bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Soạn bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm
Đề bài: Soạn bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Bài làm Câu 1. Cách dùng số từ, danh từ trong câu thứ nhất và nhịp điệu hai câu thơ đầu có gì đáng chú ý? Hai câu thơ ấy cho ta hiểu hoàn cảnh cuộc sống và tâm trạng tác giả như thế nào? Câu thơ đầu điệp tới 3 từ “một” khiến nhịp thơ trở nên đều đều gi[...]
Soạn bài Tỏ lòng (Thuật hoài) Soạn bài Tỏ lòng (Thuật hoài)
Đề bài: Soạn bài Tỏ lòng (Thuật hoài) Bài làm Câu 1: Chỉ ra điểm khác nhau giữa câu thơ đầu trong nguyên tác chữ Hán (qua phần dịch nghĩa) với câu thơ dịch. Có gì đáng lưu ý về không gian, thời gian trong đó con người xuất hiện? Con người ở đây mang tư thế, dáng vóc như thế nào? Câu thơ đầu “Hoành s[...]
Hướng Dẫn Soạn Bài Cảm Xúc Mùa Thu Lớp 10 Của Đỗ Phủ Hướng Dẫn Soạn Bài Cảm Xúc Mùa Thu Lớp 10 Của Đỗ Phủ
Đề bài: Hướng Dẫn Soạn Bài Cảm Xúc Mùa Thu Lớp 10 Của Đỗ Phủ Bài Làm “Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm, Vu sơn, Vu giáp khí tiêu sâm. Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng, Tái thượng phong vân tiếp địa âm. Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ, Cô chu nhất hệ cố viên tâm. Hàn y xứ xứ thôi đao xích, Bạch Đ[...]