SOẠN VĂN

Soạn bài Ông đồ của Vũ Đình Liên Soạn bài Ông đồ của Vũ Đình Liên
Đề bài: Soạn bài Ông đồ của Vũ Đình Liên Bài làm Câu 1. Phân tích hình ảnh ông đồ ngồi viết chữ nho ngày Tết trong hai khổ thơ đầu và hình ảnh của chính ông trong hai khổ thơ 3 và 4. Hãy so sánh để làm rõ sự khác nhau giữa hai hình ảnh đó. Sự khác nhau này gợi cho người đọc những cảm xúc [...]
Soạn bài Khi con tu hú của Tố Hữu Soạn bài Khi con tu hú của Tố Hữu
Đề bài: Soạn bài Khi con tu hú của Tố Hữu Bài làm Câu 1. Nên hiểu nhan đề bài thơ như thế nào? Hãy viết một câu văn có bốn chữ đầu là “Khi con tu hú” để tóm tắt nội dung bài thơ. Vì sao tiếng tu hú kêu lại tác động mạnh mẽ đến tâm hồn nhà thơ như vậy? Nhan đề bài thơ như một lời báo hiệu vào nội dun[...]
Soạn bài Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh Soạn bài Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh
Đề bài: Soạn bài Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh Bài làm Câu 1. Bài thơ thuộc thể thơ gì? Hãy kể tên một số bài thơ cùng thể thơ này mà em đã học. Bài thơ thuộc thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, bao gồm 4 dòng, mỗi dòng có 7 chữ. Một số bài thơ cùng thể thơ này là: Cảnh khuya của Hồ Chí Minh, Nguyên tiêu [...]
Soạn bài Quê hương của Tế Hanh Soạn bài Quê hương của Tế Hanh
Đề bài: Soạn bài Quê hương của Tế Hanh Bài làm Câu 1. Phân tích cảnh dân chài bơi thuyền ra khơi (từ câu 3 đến câu 8) và cảnh đón thuyền về bến (8 câu tiếp theo). Hình ảnh người dân chài và cuộc sống làng chài được thể hiện trong hai cảnh này có nét gì nổi bật đáng chú ý? Khi mặt trời bắt đầu ló rạn[...]
Soạn bài Tức nước vỡ bờ Soạn bài Tức nước vỡ bờ
Đề bài: Soạn bài Tức nước vỡ bờ Bài làm Câu 1. Phân tích tình thế của gia đình chị Dậu trước và trong đoạn trích này. Gia đình nhà chị Dậu nghèo thuộc hàng cùng đinh ở làng Đông Xá. Kì sưu thuế lại đến đúng lúc anh Dậu đang ốm nặng. Vì không có tiền nộp thuế mà kể cả bị ốm anh Dậu vẫn bị đánh đập, b[...]
Soạn bài Lão Hạc Soạn bài Lão Hạc
Đề bài: Soạn bài Lão Hạc Bài làm Câu 1. Phân tích diễn biến tâm trạng của lão Hạc xung quanh việc bán chó. Qua đó, em thấy lão Hạc là người như thế nào? Lão Hạc vô cùng thương yêu con chó, coi nó như là một đứa con cưng và gọi nó với cái tên gọi cậu Vàng. Lão Hạc chăm con chó như chăm một người thân[...]
Soạn bài Ngắm trăng của Hồ Chí Minh Soạn bài Ngắm trăng của Hồ Chí Minh
Đề bài: Soạn bài Ngắm trăng của Hồ Chí Minh Bài làm Câu 1. Đọc kĩ phần phiên âm, phần dịch nghĩa và phần giải nghĩa chữ Hán để hiểu chính xác từng câu trong bài thơ. Học thuộc bản dịch thơ và nhận xét về các câu thơ dịch. Câu thơ thứ nhất: “Ngục trung vô tửu diệc vô hoa” dịch thơ “Trong tù không rượ[...]
Soạn bài Đi đường của Hồ Chí Minh Soạn bài Đi đường của Hồ Chí Minh
Đề bài: Soạn bài Đi đường của Hồ Chí Minh Bài làm Câu 1. Đọc kĩ các phần phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ, chú thích để hiểu rõ nghĩa các câu thơ. Câu thơ đầu tiên: “Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan” dịch thơ “Đi đường mới biết gian lao”. Câu thơ này dịch khá sát nghĩa nhưng làm mất đi bút pháp điệp từ “tẩu [...]
Soạn bài Sang thu của Hữu Thỉnh | Làm văn mẫu Soạn bài Sang thu của Hữu Thỉnh | Làm văn mẫu
Đề bài: Soạn bài Sang thu của Hữu Thỉnh Bài làm Câu 1. Sự biến đổi của đất trời sang thu được Hữu Thỉnh cảm nhận bắt đầu từ đâu và gợi tả qua những hình ảnh, hiện tượng gì? Sự biến đổi của đất trời sang thu được Hữu Thỉnh cảm nh[...]

Loading…