Sun, 05 / 2018 3:15 pm | thuylinh

Đề bài: Soạn bài Xin lập khoa luật

Bài làm

Câu 1. Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm những lĩnh vực nào? Ông đã giới thiệu việc thực hành luật pháp ở các nước phương Tây ra sao?

Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm: “kỉ cương, uy quyền, chính lệnh của quốc gia, trong đó tam cương ngũ thường cho đến việc hành chính của sáu bộ đều đầy đủ”.

Ông đã giới thiệu việc thực hành luật pháp ở các nước phương Tây: “phàm những ai đã nhập ngạch bộ Hình xử đán các vụ kiện tụng thì chỉ có thăng trật chứ không bao giờ bị phiếm truất. Dù vua, triều đình cũng không giáng chức họ được một bậc…”. Việc dẫn chứng này cho thấy tác giả rất đề cao việc thực hành luật pháp, đề cao những con người am hiểu và làm về luật, dùng luật pháp để bảo vệ kỉ cương đường lối, điều khiển công việc quốc gia.

Loading...

Câu 2. Tác giả chủ trương vua, quan và dân phải có thái độ như thế nào trước pháp luật? Vì sao ông lại chủ trương như vậy?

Tác giả chủ trương vua, quan và dân phải có thái độ chấp hành nghiêm chỉnh, tôn trọng pháp luật. Ông khẳng định: “Bất luận quan hay dân mọi người đểu phải học luật nước”, “quan dùng luật để trị dân, dân theo luật mà giữ gìn”. Bởi luật pháp là công cụ, là cách thức để giữ gìn kỉ cương, phép tắc, luật đã bao trùm tất cả mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống. Luật là thước đo và bán án để mọi người có thể căn cứ vào đó điều chỉnh hành vi của mình, đưa xã hội vào một trật tự, phép tắc thống nhất.

Soan-bai-Xin-lap-khoa-luat

Câu 3. Theo Nguyễn Trường Tộ, Nho học truyền thống có tôn trọng luật pháp không?

Theo Nguyễn Trường Tộ thì Nho học truyền thống không có tôn trọng luật pháp. “Biết rằng đạo làm người không gì bằng trung hiếu, không gì cần thiết bằng lễ nghĩa. Nhưng các sách Nho chỉ nói suông trên giấy, không làm cũng chẳng bị ai phạt, có làm cũng chẳng được ai thưởng. Bởi vật xưa nay học đã nhiều mà mấy ai đổi được tâm tính, sửa được lỗi lầm?”. Không những thế, “từ xưa đến nay các vua chúa năm quyền thống trị cứu nước giúp đời đều nhờ hiểu luật, còn các sách vở khác cũng chỉ là phụ thuộc. Nếu trong nước không có luật thì dù có vạn quyển sách cũng không thể trị dân được”. Luật pháp đối với nho học ngày xưa không có ý nghĩa vì vậy mọi người còn chểnh mảng, coi thường làm việc gì cũng không sợ sai lầm vì không có hình thức răn đe nghiêm ngặt.

Câu 4. Tác giả quan niệm như thế nào về mối quan hệ giữa đạo đức và luật pháp.

Với tác giả, luật pháp và đạo đức có mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với nhau. Mặc dù rất đề cao và tôn thờ luật pháp nhưng tác giả khẳng định: “Nếu bảo luật chỉ tốt cho việc cai trị chứ không có đạo đức tinh vi, thế là không biết rằng trái luật là tội, giữ đúng luật là đức. Nếu tận dụng cái lẽ công bằng trong luật mà xử thì mọi quyền, mọi pháp trong luật đều là đạo đức. Có cái đức nào lớn hơn chí công vô tư không?…” Theo tác giả, luật pháp và đạo đức về bản chất luôn hòa nhập và song hành cùng nhau. Mọi pháp luật đều dựa trên nền tảng là đạo đức là chí công vô tư.

Câu 5. Việc nhắc đến Khổng Tử và các khái niệm đạo đức, văn chương có tác dụng gì đối với nghệ thuật biện luận trong đoạn trích.

Việc nhắc đến Khổng Tử và các khái niệm đạo đức văn chương giúp tác giả tăng sức thuyết phục của lập luận của mình đối với nhà vua. Bởi nhà vua là người đại diện cho chế độ phong kiến, thường sống theo những tư tưởng, nguyên tắc của thời kì phong kiến nên việc dẫn chứng Khổng Tử và khái niệm đạo đức xưa “Từ tam cương ngũ thường cho đến việc hành chính của sáu bộ đểu đầy đủ” để dẫn chứng pháp luật có tính thượng tôn, không giống với Nho học trước mà người người vô kỉ luật, thực hiện cũng được, không thực hiện cũng chẳng sao. Pháp luật phải gắn liền với thực tiễn hành động của con người, con người phải hành động theo nguyên tắc của luật pháp. Xã hội cần có luật để tiến tới khoa học, nghiêm minh và dễ cai quản trị quốc hơn.

>>Xem thêm: 

Loading...
Spread the love
Bài viết cùng chuyên mục