Mon, 04 / 2018 3:17 am | thuylinh

Đề bài: Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Ngữ Văn Lớp 12 Của Hồ Chí Minh

Bài Làm

Câu 1: Nêu bố cục của bản Tuyên ngôn đọc lập?

  • Đoạn 1: Từ đầu đến không ai chối cãi được): Cơ sở pháp lý và chính nghĩa của bản Tuyên ngôn.
  • Đoạn 2: (tiếp đến phải được độc lập): Tố cáo tội ác của thực dân Pháp.
  • Đoạn 3: (còn lại): Lời tuyên bố độc lập của đất nước.

>> XEM THÊM: giá trị nhân văn trong tuyên ngôn độc lập

Câu 2: Việc trích dẫn bản Tuyên ngôn Độc lập (1776) của nước Mỹ và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1791) của Cách mạng Pháp trong phần mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của tác giả có ý nghĩa gì?

  • Dẫn căn cứ pháp lý quốc tế cho bản Tuyên ngôn. Tuyên ngôn độc lập của chúng ta dựa trên những bản Tuyên ngôn độc lập chung của cả những nước phát triển trên thế giới chứ không phải do chúng ta tự nghĩ ra.
  • Là một cái tát vào mặt thực dân Pháp. Chính đất nước họ đã có những tuyên bố hùng hồn về nhân quyền và dân quyền nhưng họ lại đang làm điều trái lại là đi xâm lược nước ta.
  • Đặt ngang hàng nước Việt Nam với các nước đế quốc, thực dân. Chúng ta cũng là một quốc gia độc lập, có những quyền bình đẳng giống bất cứ cường quốc nào trên thế giới.
  • Tuyên ngôn độc lập của chúng ta cũng có giá trị ngang hàng với các bản Tuyên ngôn độc lập khác trên thế giới.

Câu 3: Trong phần thứ 2 của bản Tuyên ngôn Độc lập, tác giả đã lập luận thế nào để khẳng định quyền độc lập, tự do của nước Việt Nam ta?

Loading...

Đất nước ta vốn là một đất nước độc lập tự do. Chúng ta có quyền được độc lập tự do. Mọi sự xâm lược của thực dân, đế quốc đều là phi nghĩa. Vì vậy thực dân Pháp vào nước ta là hành động xâm lược không thể chấp nhận.

Bản tuyên ngôn đã kể ra tội ác mà thực dân Pháp gây nên với nhân dân, đất nước ta. Dẫn chứng bằng những thủ đoạn bóc lột xâm lược về chính trị, kinh tế, xã hội.

soan bai tuyen ngon doc lap
Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Ngữ Văn Lớp 12 Của Hồ Chí Minh

Dẫn chứng việc thực dân Pháp bán nước ta 2 lần cho đất nước Nhật. Mùa thu 1940 Pháp quỳ gối mở nước ta rước Nhật và năm 1945 khi Nhật đảo chính và Pháp thua cuộc.

Chính vì những lý do đó, nhân dân ta đứng lên giành lại chính quyền là từ tay Nhật chứ không phải là Pháp.

Câu 4: Tác phẩm Tuyên ngôn độc lập thể hiện phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh trong văn chính luận: lập luận chặt chẽ, lý lẽ sắc bén, ngôn ngữ hùng hồn. Hãy làm sáng tỏ điều đó?

Lập luận chặt chẽ: Bố cục rõ ràng từng phần. Nội dung đầy đủ từ việc kể ra tội ác của thực dân đến dẫn chứng cho bản tuyên ngôn và đọc lời tuyên ngôn độc lập của đất nước ta được tác giả trình bày đầy đủ nhưng ngắn gọn, cô đọng, súc tích. Cách diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng, từ ngữ dễ hiểu. Luận điểm luận cứ rõ ràng. Lập luận, lý lẽ đanh thép. Thái độ dứt khoát.

Lý lẽ sắc bén: Tác giả đã dùng những dẫn chứng rõ ràng về tội ác của thực dân Pháp. Dùng chính những bản tuyên ngôn của Pháp và Mỹ để đập lại luận điệu của thực dân Pháp khi cướp nước ta.

Ngôn ngữ hùng hồn: Lời lẽ đanh thép, sắc sảo. Tác giả không hề dùng từ nào thừa thãi mà vẫn đầy đủ về nội dung. Lời tuyên ngôn độc lập của chúng ta là một lời khẳng định rõ ràng, sáng tỏ. Nền độc lập của chúng ta là tự nhiên và tất yếu. Cả dân tộc sẽ quyết tâm giữ vững nền độc lập ấy, không để đất nước rơi vào tay giặc.

Sự thật là đất nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã ra đời sau bản Tuyên ngôn độc lập ấy. Và cho đến ngày hôm nay, những lời lẽ trong bản tuyên ngôn vẫn còn nguyên giá trị. Cả đất nước chúng ta đã cùng nhau chung tay giữ gìn nền độc lập, xây dựng đất nước đi lên ngày một giàu mạnh.

>> XEM THÊM: Tố Cáo Tội Ác Của Thực Dân Pháp Trong Tuyên Ngôn Độc Lập

Loading...
Spread the love
Bài viết cùng chuyên mục