Sun, 05 / 2018 3:38 pm | thuylinh

Đề bài: Soạn bài Tự do của P.Ê-luy-a

Bài làm

Câu 1. Đọc kĩ bài Tự do để hiểu được chủ đề của tác phẩm. Tìm hiểu cách liệt kê các hình ảnh trong bài thơ (chú ý tính chất hình ảnh thị giác).

Chủ đề của tác phẩm là tình yêu tha thiết đối với tự do của tác giả.

Cách liệt kê hàng loạt những hình ảnh, chi tiết “Trên quyển vở nhà trường – Trên án viết thân cây – Trên cát trên tuyết – Trên những trang đã đọc – Trên những trang trắng tinh – Đá, máu, giấy hay tro”. Tất cả những chi tiết từ bao quát đến cụ thể, từ rộng lớn đến bó hẹp, từ xa đến gần đều được nhà thơ sử dụng để làm nổi bật tư tưởng tự do. Tự do được gọi là “em”, người thân yêu nhất. Nhà thơ luôn hướng về tự do, hành động hướng tới tự do tha thiết, sẵn sàng giành và bảo vệ tự do.

Loading...

Soan-bai-Tu-do-cua-P-E-luy-a

Câu 2. Tìm hiểu câu kết “Tôi viết tên em” của mỗi khổ thơ, cách lặp từ theo kiểu “xoáy tròn” (Trên…trên…) và nhạc điệu của bài thơ. Phân tích cách sử dụng đại từ “em”.

Câu kết của mỗi khổ thơ đều là “Tôi viết tên em” đã nhấn mạnh vào tư tưởng khao khát tự do của tác giả, nhà thơ nhấn mạnh khao khát ấy gần như thành một tâm niệm gắn bó và hòa với tất cả những chi tiết trong cuộc sống.

Cách lặp từ theo kiểu xoáy tròn và nhạc điệu của bài thơ đã tạo điểm nhấn cho bài và là cách thức để tác giả bày tỏ tình yêu của mình với tự do. Từ “trên” là từ chỉ dẫn đến địa điểm để nhà thơ viết tên em, các địa điểm đều là hữu hình, mang tính trừu tượng. Tự do hiện hữu, ngự trị trong mọi không gian, trong trí tưởng tượng, trong hồi ức và cảm nhận của nhà thơ.

Cách sử dụng đại từ “em” càng cho thấy tình yêu và sự coi trọng gắn bó của tác giả với tự do. Với ông, tự do là những điều thật thân thiết gần gũi và luôn được ông âu yếm mỗi khi gọi tên.

Câu 3. So sánh ý nghĩa của từ “trên” được sử dụng nhiều lần trong bài để chỉ không gian và thời gian.

Từ “trên” được sử dụng để chỉ cả không gian (viết tự do ở đâu) và thời gian (viết tự do khi nào).

Tự do được viết trên cả những vật thể hữu hình và trừu tượng, vô hình. Cách sử dụng này cho thấy nhà thơ đã khát vọng tự do ở mọi nơi mọi lúc, xuyên suốt không gian và thời gian, hiện hữu trong bất cứ phút giây của cuộc đời.

Câu 4. Trong câu thơ “Tôi viết tên em” được lặp đi lặp lại, “tôi” có thể là tác giả và cũng có thể là những độc giả của bài thơ; “viết” có thể hiểu là ghi, chép, có thể hiểu là hành động. Từ đó hãy suy luận để chỉ ra tính chất thánh ca của bài thơ này trong cuộc kháng chiến chống phát xít Đức.

Điệp từ “tôi viết tên em” được lặp đi lặp lại trong bài nhấn mạnh khát vọng của chủ thể “tôi” hướng tới khách thể “tự do”. “Tôi” luôn đuổi theo “tự do”, khát khao và tâm niệm với tự do. “Tôi” có thể là cái chung, đại diện cho toàn thể dân tộc Pháp đang trong bối cảnh bị xâm chiếm, kìm kẹp và mong mỏi, khao khát tự do.

Cách suy luận và sử dụng từ khiến cho bài thơ giống với một bản thánh ca kêu gọi tự do. Trong bối cảnh đất nước Pháp bị phát xít Đức xâm lược, tác phẩm đã trở thành lời kêu gọi nhân dân Pháp đứng lên đấu tranh giành lại tự do, giải phóng dân tộc. Đây là lời động viên mỗi người dân nước Pháp hãy đứng lên, lấy lại những gì thân thuộc, gắn bó, những gì đáng lẽ họ phải được hưởng nếu họ là những con người tự do.

Loading...
Spread the love
Bài viết cùng chuyên mục