Sun, 05 / 2018 12:32 pm | thuylinh

Đề bài: Soạn bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Bài làm

Câu 1. Hiền tài có vai trò quan trọng đối với đất nước như thế nào?

Hiền tài là những người có hiểu biết, tài năng và đi cùng với đó là việc có đạo đức, nhân cách cao đẹp.

Nguyên khí là khí chất ban đầu để làm nên sự sống còn và phát triển về sau.

Loading...

Người hiền tài chính là nguyên khí của đất nước, đóng vai trò vô cùng quan trọng là nhân tố góp phần quyết định đến sự hưng thịnh hay suy vi của quốc gia dân tộc.

Một đất nước nếu không có người hiền tài dẫn dắt thì sẽ không thể nào phát triển đi lên. Trải qua bốn ngàn năm lịch sử với biết bao giai đoạn thăng trầm với những thời đại khác nhau (từ phong kiến cho đến đế quốc thực dân) dù là ở thời kì khó khăn nào chúng ta cũng đã vượt qua, điều đó là nhờ công lớn từ sự dẫn dắt của những người hiền tài. Những người hiền tài đóng vai trò cầm cân nảy mực, đưa đường chỉ lối giúp nhân dân vượt qua biết bao khó khăn cùng thử thách.

Câu 2. Ý nghĩa của việc khắc bia, ghi tên tiến sĩ đối với đương thời và các thế hệ sau?

Việc khắc bia ghi tên tiến sĩ có tác dụng như một bảng thành tích, ghi danh công lao, khuyến khích hiền tài, kẻ sĩ phấn chấn, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua. Những người hiền tài khi thấy tên mình được khắc trên những tấm bia sẽ có thêm động lực để cống hiến, đóng góp để làm rạng danh, trở thành niềm tự hào cho bản thân và gia đình. Đây là một chính sách khen thưởng và ghi nhận công lao, thành tích của người hiền tài, động viên khuyến khích họ phấn đấu rèn luyện thêm, gắng sức giúp vua, giúp dân, giúp nước.

Ngăn ngừa điều ác, kẻ ác, ý xấu được ngăn chặn, kẻ ác thấy đó làm điều răn, người thiện xem đó mà cố gắng. Việc khắc bia người hiền tài không chỉ giúp cho mọi người nhìn vào đó làm động lực cố gắng phấn đấu mà còn giúp cho những người có tâm địa xấu xa, toan làm những hành động khuất tất, độc ác thì có thể trông vào đó mà điều chỉnh lại suy nghĩ, hành vi của mình.

Góp phần chỉ lối tương lai, làm cho hiền tài nẩy nở, đất nước hưng thịnh dài lâu, rèn giũa danh tiếng cho sĩ phu.

>>Xem thêm: 

Soan-bai-Hien-tai-la-nguyen-khi-quoc-gia2

Câu 3. Theo anh (chị) bài học lịch sử rút ra từ việc khắc bia ghi tên tiến sĩ là gì?

Thời nào thì “hiền tài cũng là nguyên khí quốc gia“, cần phải biết quý trọng nhân tài, có chính sách đãi ngộ tốt đối với người tài.

Thời đại nào cũng vậy việc trọng dụng người tài đóng một vai trò vô cùng quan trọng, trở thành yếu tố làm nên sự phát triển của một cơ quan, đơn vị và cả đất nước. Bài học về việc trọng dụng nhân tài luôn là một bài học quan trọng. Những người hiền tài cần phải được coi trọng, vinh danh làm gương cho các thế hệ đồng thời làm động lực để họ cố gắng hơn nữa. Tránh để tình trạng chảy máu chất xám do người tài còn chưa được đãi ngộ, đối xử xứng đáng với năng lực và phẩm chất của họ.

Việc khắc bia ghi tên tiến sỹ là một trong những chính sách ngợi ca công trạng của người hiền tài. Đó là một việc làm vô cùng thông minh và khôn khéo trong việc ngợi ca và ghi nhận người tài, khuyến khích đời sau phát triển. Tư tưởng và cách làm ấy cần phải được noi theo, vận dụng sáng tạo trong thời đại ngày nay. Những người có tài có đức cần được đối xử và trọng dụng thì họ mới có động lực để ở lại cống hiến cho nước nhà, giúp đất nước ta phát triển, đi lên, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Câu 4. Lập sơ đồ về kết cấu của bài văn bia

Soạn bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia

>>Xem thêm:

Loading...
Spread the love
Bài viết cùng chuyên mục