Sun, 05 / 2018 3:32 pm | thuylinh

Đề bài: Soạn bài Chiếu cầu hiền

Bài làm

Câu 1. Anh chị hãy cho biết bài chiếu gồm có mấy phần và nội dung của mỗi phần. Từ đó, hãy khái quát nội dung chính của một văn bản “cầu hiền”.

Bài chiếu gồm có 3 phần:

Phần mở đầu: từ đầu đến “ý trời sinh ra người hiền vậy”. Nêu vấn đề về vai trò, sứ mệnh của kẻ hiền tài.

Loading...

Phần nội dung: tiếp theo đến “vì mưu lợi mà phải bán rao”. Lời kêu gọi người hiền tài ra ứng cử và những hứa hẹn về chính sách trọng dụng người hiền của nhà nước.

Phần kết: còn lại. Lời bố cáo.

Nội dung chính của một văn bản cầu hiền là động viên khích lệ, nêu ra tầm quan trọng của nhà Tây Sơn nhằm động viên giới trí thức Bắc Hà tham gia xây dựng đất nước. Chiếu cầu hiền là một văn kiện quan trọng thể hiện chủ trương đúng đắn của nhà Tây Sơn nhằm động viên sĩ phu, trí thức Bắc Hà tiến cử hoặc tự ứng cử tham gia đóng góp xây dựng đất nước còn đang nhiều khiếm khuyết.

Câu 2. Hãy cho biết bài chiếu được viết nhằm đối tượng nào? Các luận điểm đưa ra để thuyết phục là gì? Có phù hợp với đối tượng không? Nhận xét về nghệ thuật lập luận của bài chiếu?

Bài chiếu được viết nhằm đối tượng là các sĩ phu, giới trí thức Bắc Hà với mục đích kêu gọi nhân tài ra giúp nước, giúp vua trong công cuộc tái thiết xây dựng triều đại mới.

Các luận điểm được được đưa ra là:

Tác giả đầu tiên đưa ra những dẫn chứng về sự cần thiết của những người tài, những bậc sỹ phu với đất nước và sự cần thiết phải có nhân tài để lo toan công việc triều chính. Cách lập luận sát thực có lí có tình cho thấy sự cầu thị, trọng dụng người tài của vua Quang Trung, chính sách tuyển người tài và ưu đãi của đất nước đối với người hiền tài.

Cách dùng từ ngữ trong bài tạo cảm giác trang trọng, thiêng liêng. Bài chiếu rất phù hợp với đối tượng là giới học thức bởi cách viết có tính mẫu mực, thể hiện trong sự chặt chẽ, khéo léo, logic. Các luận điểm đầy đủ, lập luận chặt chẽ, rõ ràng, thể hiện sự khiêm tốn, thuyết phục của người viết.

Soan-bai-Chieu-cau-hien2

Câu 3. Qua bài chiếu, anh chị hãy nhận xét về tư tưởng và tình cảm của vua Quang Trung.

Qua bài viết có thể nhận thấy được vua Quang Trung là người rất trọng tình cảm và có tư tưởng tiến bộ, có cái nhìn sáng suốt biết trọng dụng nhân tài.

Ông cho phép mọi tầng lớp nhân dân từ quan đến dân, từ quan nhỏ đến quan lớn đều có thể dâng thư bày tỏ công việc. Ông cho biết cách tiến cử người tài hết sức dễ dàng, thông thoáng, cởi mở. Nhân dân có thể tự mình cất nhắc, bày tỏ công việc, có thể tự tiến cử bản thân hoặc giới thiệu người quen biết mà giỏi giang “Chiếu này ban xuống, các bậc quan viên lớn nhỏ, cùng với thứ dân trăm họ, người nào có tài năng học thuật, mưu hay hơn đời, cho phép dâng tấu sớ bày sự việc. Lời nói nào có thể dùng được thì cất nhắc không kể thứ bậc; chỗ nào không dùng được thì gác lại, không vì lời nói sơ suất vu khoái mà bắt tội. Còn người có nghề hay nghiệp giỏi có thể cống hiến cho đời thì cho phép các quan văn quan võ được tiến cử, nhưng vẫn dẫn vào đợi ra mắt, tùy tài lục dụng. Hoặc người nào từ trước tới nay tài năng còn bị che kín, chưa được người đời biết đến, thì cũng cho phép dâng sớ tự tiến cử, chớ hiềm vì mưu lợi mà phải bán rao.”

Qua đây có thể thấy được vua Quang Trung là một người có tầm nhìn và suy nghĩ sâu sắc, vẹn toàn. Ông cũng là người chân thành, có tài Đức, sẵn sàng dừng lại thương lượng cùng quan quân, dân chúng về người tài. Vua Quang Trung là một người lãnh đạo biết dụng người và biết trân trọng, tận dụng người tài.

Loading...
Spread the love
Bài viết cùng chuyên mục