Wed, 06 / 2018 6:34 pm | thuylinh

Đề bài: Phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao

Bài làm

Tác phẩm Chí Phèo có thể coi là một trong những áng văn xuất sắc nhất của văn học Việt Nam, cũng là tác phẩm xuất sắc nhất của nhà văn Nam Cao. Qua tác phẩm Chí Phèo, nhà văn Nam Cao đã phản ánh bộ mặt tàn bạo của giai cấp thống trị ở nông thôn trước cách mạng tháng 8. Chúng không chỉ tước đoạt đời sống vật chất mà còn tước đoạt đời sống tinh thần của những người lương thiện, xô đẩy họ vào con đường tội lỗi.

Đồng thời tác phẩm cũng phản ánh cuộc sống cực khổ, tăm tối của người nông dân sau lũy tre làng và chỉ ra một hiện tượng khá phổ biến: người nông dân khi cùng quẫn, họ rất dễ bị tha hóa, biến chất trở thành kẻ lưu manh. Đây là điều nhức nhối đối với người đọc (hiện tượng lưu manh hóa).

Giai cấp thống trị mà ở đây đại diện là Bá Kiến với sự xảo quyệt, mưu mô và đầy gia trá đã tìm mọi cách để đè đầu cưỡi cổ người dân, ăn trên ngồi trốc, bóp cho họ “lè lưỡi” ra cụ mới thôi. Bá Kiến có thể vì ghen tuông mà đẩy người vô tội vào tù, ông có thể vì ra oai, thị uy với kẻ thù mà lợi dụng người dân để giệt đối thủ. Bá Kiến thao túng người dân, tìm mọi cách để cai trị, phân chia họ thành các nhóm để dễ bề ứng xử. Những việc làm này là những hành vi thường thấy của tầng lớp cường hào, quan lại trong xã hội phong kiến thủa xưa. Từ 4 đời là lí trưởng, giờ lên làm ông bá và con trai ông lại lên làm lí Cường, nhà văn Nam Cao đang tái hiện lại một bức tranh xã hội phong kiến “con vua thì lại làm vua – con sãi ở chùa đi quét lá đa”. Những tầng lớp, con người như Bá Kiến sẽ mãi giàu lên nhờ áp bức, bóc lột người dân và cuộc sống của những người nghèo cùng, lương thiện thì có thể bị đẩy dần đến bước đường tha hóa.

Loading...

>>>Xem thêm:

Phan-tich-gia-tri-hien-thuc-va-gia-tri-nhan-dao-trong-tac-pham-Chi-Pheo2

Hành động Chí Phèo giết Bá Kiến tác giả cũng đề cập tới một vấn đề mang tính quy luật: áp bức và đấu tranh. Và chỉ ra điều này, Nam Cao cũng bộc lộ sự tin tưởng, niềm tin vào sức mạnh của người nông dân. Có áp bức thì phải có đấu tranh, con người rồi sẽ phải vùng lên nếu họ bị đè đầu cưỡi cổ quá nhiều.

Hành động tự sát của Chí Phèo có nguyên nhân trực tiếp là tiếng chửi của thị Nở. Qua chi tiết này Nam Cao cũng nêu ra một hiện tượng thực chua xót: vì nhận thức có hạn mà người nông dân vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm của những bi kịch. Họ đã khổ vì giai cấp thống trị nhưng bản thân họ còn làm khổ lẫn nhau. Đây là khuyết điểm mà người nông dân phải khắc phục.

Bên cạnh đó Chí Phèo còn là tác phẩm mang giá trị nhân đạo sâu sắc, tác phẩm là bản cáo trạng kết tội giai cấp thống trị độc ác đã tước bỏ quyền sống của người nông dân. Khiến họ sinh ra là con người nhưng không được sống làm người.

Qua tác phẩm Nam Cao đã thể hiện cái nhìn nhân ái, nhân văn, ông đã khám phá và ngợi ca chất người trong con quỷ dữ của Chí Phèo, đồng thời ông cũng khẳng định: cho dù trong hoàn cảnh nào, người nông dân vẫn khao khát được sống lương thiện.

Trong tác phẩm nhà văn muốn thể hiện niềm tin vào tình thương yêu của con người. Nó có sức cảm hóa, có sức vẫy gọi để con người hướng thiện. Và ngược lại, sự lạnh nhạt và lòng hận thù chỉ đẩy con người đến đường cùng. Dù vậy, tác phẩm vẫn chưa có tinh thần nhân đạo triệt để sâu sắc với cái kết thúc bi quan về số phận của người nông dân. Nhà văn chưa chỉ ra được con đường sống cho họ.

>>>Xem thêm:

Spread the love
Loading...
Bài viết cùng chuyên mục