Sat, 06 / 2018 6:04 am | thuylinh

Đề bài: Chứng minh bản Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản chính luận đặc sắc

Bài làm

Có thể nói Tuyên ngôn độc lập không chỉ là một bản Tuyên ngôn hào hùng, lưu giữ những giá trị lịch sử của dân tộc và tuyên bố ra đời một đất nước hoàn toàn độc lập, tự do, đây còn là một văn bản chính luận vô cùng xuất sắc của chủ tịch Hồ Chính Minh.

Mở đầu bản Tuyên ngôn, Bác đã xác định cơ sở pháp lí cho bản Tuyên ngôn độc lập để rồi lấy nó làm điểm tựa để khẳng định quyền tự do dân tộc ta là chính đáng. Về cách lập luận, Bác đã mượn lời trong hai bản Tuyên ngôn của thực dân Pháp và đế quốc Mĩ rồi suy rộng ra quyền độc lập tự do của các dân tộc. Từ đó Bác khẳng định, đó là những lời bất hủ, là chân lí mà không ai có thể chối cãi được.

Cách lập luận này đã đem lại hiệu quả là ngăn chặn từ xa âm mưu trở lại Việt Nam của Pháp và xâm lược của Việt Nam của đế quốc Mỹ sau này. “Những câu văn Bác trích ở trên vừa là quả táo đối với chúng ta vừa là quả lựu đạn đối với kẻ thù” – Chế Lan Viên. Ở đây Bác đã đánh một đòn phủ dầu choáng váng với thủ pháp nghệ thuật gậy ông đập lưng ông. “Trong tranh luận không gì lí thú bằng việc dùng cính lời lẽ của đối phương để đập lại đối phương. Bác đã làm được điều lí thú ấy.” – Nguyễn Đăng Mạnh. Đặt ngang hàng tuyên ngôn của ta với của chúng cũng là thể hiện ý thức bình đẳng và quyền tự hào dân tộc.

Loading...

Chung-minh-ban-Tuyen-ngon-doc-lap-cua-chu-tich-Ho-Chi-Minh-la-mot-ban-chinh-luan-dac-sac2

Trong phần thứ hai của bản Tuyên ngôn Bác đã vạch rõ tội ác của Pháp. Bác đã chứng minh rằng hành động của Pháp đi ngược lại với lời nói của chúng. Bác sử dụng từ “thế mà” đứng đầu đoạn để thông báo có một sự thật ở Việt Nam đã ngược hẳn với lời nói của bọn Pháp về việc khai sáng, đưa Việt Nam trở nên văn minh hơn. Sau đó Bác kết tội thực dân Pháp và khẳng định hành động ấy của chúng là phi nghĩa. Bác lần lượt chứng minh tội ác của Pháp trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, trong đời sống của con người. Bác sử dụng câu văn ngắn gọn với lối kết cấu trùng điệp xuống dòng liên tục để nói rạch ròi từng tội ác và nêu rất cụ thể tạo cảm giác tội ác ấy chồng chất không thể kể hết. Từ “chúng” được điệp lại rất nhiều lần và đặt lên đầu câu để chỉ đích danh bọn Pháp. Ngoài ra, Bác còn xen vào đó những lời bình để người nghe thấy được chính sách cai trị của thực dân Pháp.

Tác giả cũng nêu lên thực tế lịch sử từ năm 1940 – 1945 của đất nước ta. Từ đó Bác khẳng định và chỉ rõ Pháp và Nhật Bản đã câu kết với nhau gây lên nạn đói khủng khiếp năm 1945. Như vậy Pháp đã không khai sáng văn minh mà trái lại còn đẩy dân tộc ta đến bờ vực thẳm của sự diệt vong. Muốn tồn tại con người Việt Nam chỉ còn một con đường duy nhất là vùng lên làm cách mạng, lật đổ ách thông trị của thực dân – phát xít.

Trong phần Tuyên ngôn, đầu tiên Bác thay mặt cho Chính phủ lâm thời tuyên bố thoát li mối quan hệ với Pháp, xóa bỏ mọi hiệp ước, mọi đặc quyền của Pháp bằng thái độ dứt khoát. Bác cũng viết một đoạn văn để tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Đoạn này Bác sử dụng giọng điệu mềm mỏng, tác động sâu sắc đến bạn bè quốc tế, đến loài người tiến bộ.

Bác đã lập luận vô cùng đanh thép sắc sảo để rồi cuối cùng dẫn đến lời tuyên bố đanh thép hùng hồn khẳng định nước Việt Nam đã được tự do, độc lập đồng thời cũng khẳng định ý chí “thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ”.

Bản Tuyên ngôn độc lập của Bác đã đầy đủ và chặt chẽ hơn bản Nam quốc sơn hà và Bình ngô đại cáo năm nào, có một giá trị thực tiễn lịch sử vô cùng to lớn. Từ đây, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa chính thức ra đời, cả dân tộc ta lại bắt đầu một chặng đường hoàn toàn mới, con đường đấu tranh giữ gìn hòa bình cho dân tộc. Đây quả thực là một tác phẩm chính luận đầy giá trị và sẽ còn mãi với thời gian, là chứng nhân cho chủ quyền của đất nước ta.

>>>Xem thêm: Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Ngữ Văn Lớp 12 Của Hồ Chí Minh

Loading...
Spread the love
Bài viết cùng chuyên mục