Văn thuyết minh

Thuyết minh về chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của nhân dân ta Thuyết minh về chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của nhân dân ta
Đề bài: Thuyết minh về chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của nhân dân ta Bài làm Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 2/9/1969) là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, một danh nhân văn hóa thế giới. Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước đang trong đêm dài nô lệ. Chế độ phon[...]

Loading…