Văn thuyết minh

Thuyết minh về chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của nhân dân ta Thuyết minh về chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của nhân dân ta
Đề bài: Thuyết minh về chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của nhân dân ta Bài làm Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 2/9/1969) là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, một danh nhân văn hóa thế giới. Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước đang trong đêm dài nô lệ. Chế độ phon[...]
Tóm Tắt Các Chặng Đường Thơ Của Tố Hữu | Tài Liệu Văn Tóm Tắt Các Chặng Đường Thơ Của Tố Hữu | Tài Liệu Văn
Đề bài: Tóm Tắt Các Chặng Đường Thơ Của Tố Hữu | Tài Liệu Văn Bài Làm Tố Hữu (1920-2002 ) tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành. Quê quán ở Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế. Truyền thống văn hóa, văn chương của quê hương và gia đình là những nhân tố quan trọng trong sự hình thành hồn thơ Tố[...]