Văn nghị luận xã hội

Tài năng và lòng tốt của con người Tài năng và lòng tốt của con người
Đề bài: Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về vấn đề: Tài năng và lòng tốt của con người. Bài làm Bác Hồ từng nói: “Có tài mà không có đức thì là người vô dụng[...]
Mọi tiết kiệm suy cho cùng là tiết kiệm thời gian | văn mẫu Mọi tiết kiệm suy cho cùng là tiết kiệm thời gian | văn mẫu
Đề bài: Các Mác nói: “Mọi tiết kiệm suy cho cùng là tiết kiệm thời gian”. Anh/chị hãy bày tỏ quan điểm của mình. Bài làm “Thời gian thấm thoắt thoi đưa – Nó đi đi mãi có chờ đợi ai”, xưa nay thời gian là thứ duy nhất trên đời luôn luôn chảy trôi, luôn luôn vận chuyển, không hề chờ đợi một ai. Nếu nh[...]
Khi con người mải mê chạy theo những giá trị ảo Khi con người mải mê chạy theo những giá trị ảo
Đề bài: “Khi con người mải mê chạy theo những giá trị ảo thì những giá trị đích thực của cuộc sống có nguy cơ bị mai một, lung lay”. Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên. Bài làm T[...]

Loading…