Văn nghị luận xã hội

Nghị luận xã hội về câu Ăn vóc học hay Nghị luận xã hội về câu Ăn vóc học hay
Đề bài: Ý kiến của anh/chị  về Tục ngữ có câu: Ăn vóc, học hay. Bài làm Tại sao khi dạy dỗ con cháu của mình, cha ông ta lại thường dùng câu Ăn vóc học hay. Vậy câu thành ngữ n&agra[...]
Dân tộc ta chủ yếu sống bằng tình thương Dân tộc ta chủ yếu sống bằng tình thương
Đề bài: “Dân tộc ta chủ yếu sống bằng tình thương” (Lê Duẩn). Anh/ chị  suy nghĩ gì về lời nhận định trên? Bài làm Nếu có điều gì của dân tộc Việt Nam khiến mỗi người dân đều tự hào th&igra[...]

Loading…