Tác giả: Linh Đặng Thùy

Soạn bài Vĩnh biệt Cửu trùng đài Soạn bài Vĩnh biệt Cửu trùng đài
Đề bài: Soạn bài Vĩnh biệt Cửu trùng đài Bài làm Câu 1: Các mâu thuẫn cơ bản của kịch Vũ Như Tô được thể hiện cụ thể như thế nào trong hồi V? Mâu thuẫn thứ nhất trong kịch Vũ Như Tô là giữa phe nổi loạn và phe Lê Tương Dực trong việc xây dựng Cửu Trùng Đài. Phe nổi loạn bao gồm nhiều nhân[...]
Soạn bài Tôi yêu em của Puskin Soạn bài Tôi yêu em của Puskin
Đề bài: Soạn bài Tôi yêu em của Puskin Bài làm Câu 1. Điệp khúc nào làm nổi bật cảm xúc chủ đạo của bài thơ? Bài thơ dường như là lời từ giã cho một mối tình không thành. Lời từ giã của Puskin có gì đặc biệt? Điệp khúc “tôi yêu em” được sử dụng suốt từ đầu đến cuối đã làm nổi bật cảm xúc chủ đạo của[...]
Soạn bài Số phận con người của M.Sô-Lô-Khốp Soạn bài Số phận con người của M.Sô-Lô-Khốp
Đề bài: Soạn bài Số phận con người của M.Sô-Lô-Khốp Bài làm Câu 1. Hoàn cảnh và tâm trạng của An-đrây Xô-cô-lốp sau khi chiến tranh kết thúc và trước khi gặp bé Va-ni-a được miêu tả như thế nào? Sau khi chiến tranh kết thúc và hòa bình đã lập lại thì An-đrây Xô-cô-lốp trở về và nhận được một tin tức[...]
Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền
Đề bài: Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền Bài làm Câu 1. Phân tích nghệ thuật đối lập hai nhân vật Giăng van giăng và Gia ve qua đối thoại, qua hành động? Nêu ý nghĩa của biện pháp này. Nghệ thuật đối lập hai nhân vật Giăng Văn-giăng và Gia-ve qua đối thoại, qua hành động đã làm nổi bật sự[...]
Soạn bài Người trong bao Soạn bài Người trong bao
Đề bài: Soạn bài Người trong bao Bài làm Câu 1. Nhân vật Bê li cốp được miêu tả như thế nào? Chọn một vài chi tiết tiêu biểu cho tính cách Bê li cốp. Lối sống của Bê li cốp đã ảnh hưởng đến tinh thần và hoạt động của các giáo viên và người dân thành phố ra sao? Nhân vật Bê li cốp được miêu tả về ngo[...]
Soạn bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ | Văn mẫu Soạn bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ | Văn mẫu
Đề bài: Soạn bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ Bài làm Câu 1. Các yếu tố ngoại cảnh thể hiện tâm trạng người chinh phụ: Ngọn đèn: ngọn đèn là vật đồng hành cùng người chinh phụ đêm đêm khi thao thức trong nỗi cô đơn và nhớ người chinh phu. Ngọn đèn vừa là người bạn lại vừa là chứng nhân rõ né[...]
Soạn bài Tự tình của Hồ Xuân Hương Soạn bài Tự tình của Hồ Xuân Hương
Đề bài: Soạn bài Tự tình của Hồ Xuân Hương Bài làm Câu 1. Bốn câu thơ đầu cho thấy tác giả đang ở trong hoàn cảnh và tâm trạng như thế nào? (chú ý không gian, thời gian, giá trị biểu cảm của ác từ ngữ: văng vẳng, dồn, trơ, cái hồng nhan, say lại tỉnh, mối tương quan giữa hình tượng trăng sắp tàn (bó[...]
Soạn bài Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi Soạn bài Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi
Đề bài: Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi Bài làm Câu 1. Khi miêu tả cảnh ngày hè, tác giả đã sử dụng một loạt các động từ: đùn đùn, giương, phun, tiễn (Hòe lục đùn đùn tán rợp dương – Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ – Hồng liên trì đã tiễn mùi hương). Tất cả những từ này đã gợi lên sự sinh s[...]
Soạn bài Vi hành Soạn bài Vi hành
Đề bài: Soạn bài Vi hành Bài làm Câu 1. Mâu thuẫn trào phúng cơ bản của truyện ngắn Vi hành? Mâu thuẫn trào phúng cơ bản trong truyện ngắn Vi hành là việc hai người khách nước ngoài nhầm lẫn tác giả với vua Khải Định. Sự nhầm lẫn đó đã cho thấy một mâu thuẫn hết sức đặc biệt của tình huống truyện. Đ[...]
Soạn bài Ông già và biển cả Soạn bài Ông già và biển cả
Đề bài: Soạn bài Ông già và biển cả Bài làm Câu 1. Hình ảnh những vòng lượn của con cá kiếm được nhắc đi nhắc lại trong đoạn văn gợi lên những đặc điểm gì về cuộc đấu giữa ông lão và con cá kiếm (thời điểm, phong độ, tư thế,…? Hình ảnh những vòng lượn của con cá kiếm được nhắc đi nhắc lại tron[...]

Loading…